2022 ΕΤΉΣΙΟ ΚΌΜΜΑ KONMAX

January 18, 2022

τα τελευταία νέα της εταιρείας για 2022 ΕΤΉΣΙΟ ΚΌΜΜΑ KONMAX

Το βασικό διάγραμμα ροής της ετήσια συνάντησης της επιχείρησης
1. Η σημασία της ετήσια συνάντησης

Η ετήσια συνάντηση είναι σημαντικές εταιρικές διακοπές!

1. Πρόγραμμα της ετήσια συνάντησης: Για το χαμόγελο των γονέων μου, είμαι στον τρόπο!

2. Λειτουργούσα αρχή: πώς να κάνει τους υπαλλήλους να αισθανθούν πώς να έρθει!

3. Η ψυχή της επιχείρησης: διαχειριστείτε το κίνητρο των υπαλλήλων καλά, πραγματοποιήστε τα όνειρα των υπαλλήλων, και πραγματοποιήστε το όνειρο του προϊσταμένου από τον τρόπο!

4. Ο πυρήνας της ετήσια συνάντησης: αφήστε την εργασία υπαλλήλων σκληρή στην επιχείρηση του χρόνου!

5. Ο σκοπός της ετήσια συνάντησης:

①Υπάλληλοι τραβήγματος

a. Πρόκειται να μειώσει τις δραστηριότητες κύκλου εργασιών και χρήσης υπαλλήλων για να διατηρήσει τους υπαλλήλους για να καταστήσει τους υπαλλήλους συγκινημένους για να λάβει μέτρα, έτσι ώστε περισσότεροι υπάλληλοι μπορούν να δουν την ελπίδα της συνεργασίας με την επιχείρησή μας για να παρουσιάσει λαμπρότητα της επιχείρησης, και για να καταστήσει τις οικογένειες των υπαλλήλων πιό ενθαρρυντικές για την εργασία τους στην επιχείρηση έτσι η ετήσια συνάντηση πρέπει να είναι διαφορετική από τους προηγούμενους χρόνους, και οι υπάλληλοι πρέπει να την θεωρήσουν αφήστε τους υπαλλήλους να κερδίσουν περισσότερα χρήματα του χρόνου!

b. Μπορείτε να προσκαλέσετε μερικούς ενδεχόμενους πελάτες για να παρευρεθείτε στη ετήσια συνάντηση μας, και να αφήσετε το παλαιό μερίδιο πελατών επί του τόπου της ετήσια συνάντησης, ώστε να εντυπωσιαστούν οι νέοι πελάτες και να κάνετε τους νέους πελάτες να έχουν μια καλή εντύπωση της επιχείρησής μας.

③Τραβήξτε άλλες δυνάμεις

a. Προσκαλέστε διάφορους προς τα πάνω και προς τα κάτω ή συνεργάτες για να τους παρουσιάσετε τον προγραμματισμό και ομάδα μας, ώστε να αυξηθούν η εμπιστοσύνη και η εξάρτησή τους σε μας.

b. Προσκαλέστε διάφορους ηγέτες των σχετικών τοπικών τμημάτων (ή της βιομηχανίας) για να τους παρουσιάσετε τον πολιτισμό μας και τη κινητήρια δύναμη και συμβολή του στον τοπικό (ή τη βιομηχανία)

τα τελευταία νέα της εταιρείας για 2022 ΕΤΉΣΙΟ ΚΌΜΜΑ KONMAX  0

τα τελευταία νέα της εταιρείας για 2022 ΕΤΉΣΙΟ ΚΌΜΜΑ KONMAX  1

τα τελευταία νέα της εταιρείας για 2022 ΕΤΉΣΙΟ ΚΌΜΜΑ KONMAX  2